ผู้ใช้งาน:   รหัสผ่าน:  

ข่าวสาร

รอบการจ่ายโบนัส

โบนัสรายสัปดาห์
การคำนวณโบนัส นับรอบตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันศุกร์ จ่ายโบนัสวันศุกร์ถัดไป

โบนัสรายเดือน
 การคำนวณโบนัส ตั้งแต่วันที่ 1-สิ้นเดือน จ่ายโบนัสทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

วันที่ 2/08/2559 19:28:38

FreshyNetwork
บริษัท นูทริชั่น ซัพพลาย จำกัด 228/26 หมู่ที่ 8 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200