ผู้ใช้งาน:   รหัสผ่าน:  

ข่าวสาร

ประกาศ เรื่องการรักษาสิทธิ์เพื่อรับโบนัสการจับคู่

เรียน ท่านสมาชิกพี่น้องชาวเฟรชชี่ที่รักทุกท่าน

          เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเฟรชชี่ทุกท่านให้ประสบความสำเร็จตามแผนการตลาดที่บริษัทฯ ได้วางไว้ บัดนี้นับเป็นเวลาอันเหมาะสมที่ทางบริษัทฯ จะเริ่มใช้แผนการตลาดให้ครบทุกมิติ ซึ่งที่ผ่านมาใช้เพียง  2 มิติ คือ เรื่องการมีรายได้แบบรวดเร็ว Fast  จากการแนะนำสมาชิกใหม่  และ การมีรายได้มาก Massive  จากการจับคู่  สำหรับมิติที่ 3 เรียกว่าการรักษาสิทธิ์ในการรับโบนัสการจับคู่ เป็นนโยบายเสริมความมั่งคั่งและมั่นคง ให้มีรายได้แบบไหลมา  Passive Income  ตามความมุ่งหมายของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การรักษาสิทธิ์ของสมาชิก  มีดังต่อไปนี้
          1.  การรักษาสิทธิ์ในแผนการตลาดในเดือนที่ต้องรักษาสิทธิ์ เพื่อรับโบนัสการจับคู่ในเดือนถัดไป
          2.  ยอดการรักษา คือการซื้อสินค้าซ้ำตั้งแต่  1 กระปุก  2 กระปุก และ 3 กระปุก จะนำไปคำนวณโบนัสรายเดือน เป็น Passive Income ตามมิติที่ 3
          3.  สมาชิกใหม่ที่สมัครเข้ามาไม่ต้องรักษาสิทธิ์ เพื่อรับโบนัสการจับคู่ ในระยะเวลา 3 เดือนแรก  แต่ให้รักษาสิทธิ์ในเดือนที่ 3  เพื่อรับโบนัสการจับคู่ในเดือนที่ 4 
          4.  สมาชิกที่สมัครมาตั้งแต่เริ่มใช้ระบบ จนถึงเดือน พฤศจิกายน 2560 ให้ถือว่าสมัครพร้อมกันในเดือนพฤศจิกายน 2560  และต้องรักษาสิทธิ์ในเดือน มกราคม 2561 เพื่อรับโบนัสการจับคู่เดือน กุมภาพันธ์ 2561
          5.  สมาชิกที่สมัครในเดือน ธันวาคม 2560 ให้รักษาสิทธิ์ในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 และให้เป็นกฎเกณฑ์อย่างนี้ตลอดไป
          6.  หากสมาชิกท่านใดไม่รักษาสิทธิ์ติดต่อกัน 3 เดือน รหัสของสมาชิกดังกล่าวจะถูกระงับหรือบล็อกออกจากระบบไป
          7.  หากในระยะ 3 เดือน สมาชิกไม่รักษาสิทธิ์ เดือนที่ 1และ 2 แต่มารักษาสิทธิ์ในเดือนที่ 3 รหัสสมาชิกดังกล่าวยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้
          8.  การระงับ หรือ บล็อกรหัส เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทไม่มีการเก็บค่าสมัครสมาชิกจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์เพื่อความมั่นคงของการมีโบนัสตลอดไป
          9.  สมาชิกสามารถทำการรักษาสิทธิ์ล่วงหน้า 12 เดือน ได้ โดยซื้อครั้งเดียว จำนวน 12 กระปุก 24 กระปุก หรือ 36 กระปุก

          จึงเรียนมายังพี่น้องชาวเฟรชชี่ทุกท่านทราบ และร่วมกันสรรสร้างความสำเร็จ ความมั่นคง และพิชิตเป้าหมายเป็นเศรษฐี 100 ล้านกันทุกคน

ด้วยรัก ศรัทธา และเชื่อมัน 

ฝ่ายบริหาร

วันที่ 8/11/2560 09:10:34

FreshyNetwork
บริษัท นูทริชั่น ซัพพลาย จำกัด 228/26 หมู่ที่ 8 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200