ผู้ใช้งาน:   รหัสผ่าน:  

สาระน่ารู้

เลซิตินจากถั่วเหลือง (Soy Lecithin)เลซิติน จากถั่วเหลือง อี 322

มีคุณสมบัติเป็นตัวประสานหรือที่เรียกกันว่า สารอีมัลซีไฟเออร์ (Emulsifier) เช่นในอุตสาหกรรมการผลิตมาการีนจะมีการเติมเลซิตินลงไป เพื่อให้น้ำสามารถรวมตัวได้กับน้ำมัน หรือในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโกโก้ เลซิตินจะช่วยทําให้ส่วนผสมที่ไม่ค่อยละลายน้ำ ให้ละลายในน้ำได้เร็ว ในอุตสาหกรรมลูกกวาด โดยเฉพาะลูกกวาดที่มีความนุ่ม เช่น คาราเมล จะมีการเติมไขมันเพื่อลดความเหนียวแข็ง ทําให้ลูกกวาดนุ่มขึ้น และตัดเป็นชิ้นไม่ติดกัน ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ก็เพื่อช่วยให้การตีไขมันกับของเหลวต่าง ๆ ในส่วนผสมสามารถรวมตัวกันได้ดีภายในระยะเวลาอันสั้นทำให้ประหยัดเวลา
เลซิตินจากถั่วเหลือง (E322) ได้จากการสกัดถั่วเหลือง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตน้ำมันถั่วเหลือง และเลซิตินที่สกัดได้จากถั่วเหลืองมีคุณภาพดีกว่าที่ได้จากไข่แดงเนื่องจากมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงกว่านั่นเอง
เลซิติน อี 322 เป็นตัวประสานครอโรฟิลล์จากพืช อีก 5 ชนิดเข้าด้วยกัน

วันที่ 27/09/2559 16:49:00

FreshyNetwork
บริษัท นูทริชั่น ซัพพลาย จำกัด 228/26 หมู่ที่ 8 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200